ЗА НАС
ПРОДУКТИ
ТЕХНОЛОГИЯ
ТРАНСПОРТ
КАЧЕСТВО
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

В УНИБЕТ ООД има изградена, одобрена и одитирана от НИИСМ, София система за контрол на качеството, Тя е изцяло съобразена с “Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти” на МРРБ. За всички видове циментови и варови разтвори имаме издадени валидни сертификати за съответствие.

Успоредно контролираме качеството на входящите материали, чрез сертификати от доставчиците и периодично взимане на собствени проби от материалите. Отделно всеки наш клиент може да вземе собствена проба и да я изпрати за изследване.

Допълнителен контрол на качеството се осигурява от компютърните управления, кото са самокоригираща се система и управляват целия процес на качествено производство на разтворите в бетовия възел ELBA ЕМS 1000 и ELBA EBSC-60.

Фирмата е ресертифицирана по EN – ISO 9001:2000 със сертификат на BVQI.

ISO9001 certified
Унибет ООД © 2007-2010